Tjänster

Nybyggnation

Vi har lång erfarenhet av att bygga hus och lotsar tryggt våra kunder genom hela byggprocessen. Vi är mycket flexibla och bygger helt efter kundernas önskemål:

  • Lösvirke
  • Monteringshus (vi har bl.a. ett samarbete med Götenehus)
  • Siporexhus (stenhus i lättbetong)
  • Murade hus med LECA Isoblock

Fasader

Vill ni ha en vacker fasad som kräver mycket lite underhåll? Vi utför putsning av alla typer av fasader. Putset sprutas på och sedan ytputsar vi med olika metoder för olika utseende.

Tillbyggnationer

Vi utför små som stora tillbyggnationer: extra rum till villan, altaner, uterum, burspråk m.m.

Ombyggnad/renovering

Vi åtar oss alla typer av in- och utvändiga renoveringsarbeten: tak, fasader, badrum, kök m.m.

Aman Bygg
Ringsjöhöjden Granv. 3
243 35 HÖÖR
Telefon: 0413-26253
Mobil: 0708-334227
micke@aman-bygg.se